SØKE PLASS

Vår barnehage er eid av Samvirkebarnehagene som er et foreldreeid samvirke SA.

Det er samordnet opptak i Fredrikstad kommune - og dette innebærer felles søknadsskjema og søkerlister til alle barnehager i hele Fredrikstad!

Det vil si at du kan søke både private og kommunale barnehager på samme skjema, med mulighet til å prioritere et antall barnehager.

Søknadsskjema finner du på kommunens nettsider: https://www.fredrikstad.kommune.no/

Søknadsfrist for hovedopptaket er 1. mars hvert år. Da tildeles plasser som er ledige fra august.

 

Du må søke på nytt hvert år- dvs. venteliste fra et år blir ikke stående året etter. Utover dette gjøres opptak fortløpende ved ledige plasser.

Dersom du ønsker barnehageplass i en av våre barnehager, ta direkte kontakt med den enkelte barnehage.

Betalingssatser:

Vi følger maks betaling i kommunen pr. mnd. I tilegg kommer kostpenger.
Det er 11 mnd. oppholdsbetaling - juli er betalingsfri og vi har feriestengt uke 28,29 og 30.

Søskenmodrasjon.
Vi gir 30% søskenmodrasjon for 2.barn og 50% for 3 eller flere barn .
Modrasjonen gis til det barnet som har det rimligste tilbudet.
Dette gjelder også i de tilfellene søsken går i forskjellig barnehager innen kommunen.

Annen moderasjon. Det er anledning til å søke redusert foreldrebetaling ved lav inntekt på samme måte i alle barnehager i Fredrikstad. Se kommunens nettside om redusert betaling.

Kontantstøtte.
Hvis du har barn i alderen 1-3 årsom har barnehageplass, vil kontantstøtten falle helt eller delvis bort avhengig av størrelsen på barnehageplassen.

Vi sender automatisk opplysninger til ligningskontoret om innbetalt oppholdsbetaling , slik at du får fradrag for dokumenterte utgifter til pass av barn.Dette forutsetter at du oppgir personnummeret til oss.