HJERTET

Hjertet består av tre rom som er forbeholdt de yngste barna, slik at de blir skjermet både i leken og daglige gjøremål. De eldre barna kan gå på besøk hit, men det blir på de minstes premisser. Her vil det alltid være en kjent voksen fra kl. 07.30 – 16.30. Hjertet er stasjonert innerst på Krana, slik at det ikke blir mange som beveger seg forbi og forstyrrer de minstes aktiviteter.  De yngste barna har et større behov for ro, stabilitet og trygghet rundt seg enn større barn. Her har de plass til å bevege seg trygt rundt, uten å måtte passe seg for større barn som er mer mobile. Her er leker som passer godt for denne aldersgruppen. Hjertet spiser frokost og lunch her, mens Ovalen sover på senger her når de er ferdige med sin mat.Da sover de yngste i vogner ute under tak.