DAGSRYTMEN

06.45 Barnehagen åpner. Kun én ansatt på jobb. Kun Torget og garderoben er åpen.

De øvrige tidligvaktene kommer 07.15 og 07.30

07.30 til 08.30 serverer vi frokost. Barn som skal ha frokost i barnehagen må være der senest 08.15 for å rekke å spise før det stenger.

10.00 Gruppetid starter. Organiserte aktiviteter som samling, tur, utelek, forming etc. starter. Alle barn bør ha kommet. Ring eller si ifra på forhånd dersom dere får problemer med dette.

10.30 (for Hjertet) / 11.30 Formiddagsmat. Hvile for de som trenger det etter lunsj.

Organiserte aktiviteter som samling, tur, utelek, forming etc. fortsetter.

14.00 Frukt og knekkebrød/brød

14.30 Gruppetid slutter

16.45 Barnehagen stenger. Kun to ansatte på jobb det siste kvarteret.

Dette er i grove trekk vår mal for hverdagen i barnehagen.
Innholdet i kjernetiden mellom 10.00 og 14.30 de ulike dagene er forskjellig,
men vi følger også her en fast ukeplan som er felles for hele barnehagen. Den
sier noe om når hver gruppe har utetid og innetid, når gruppene har tilgang til
de ulike rommene, når en gruppe er på tur etc.