FORELDRESAMARBEID

Vårt utgangspunkt for samarbeidet med foreldrene, er at det er foreldrene som har hovedansvaret for barnets oppdragelse, og vi skal være deres støttespillere.

Samarbeidet foregår for det meste i bringe- og hentesituasjonene. Vi prøver så godt vi kan å daglig gi foreldrene tilbakemelding om hvordan dagen har vært for deres barn i barnehagen; hvem har det lekt med, hva har barnet vært opptatt av, har det skjedd noe spesielt etc.
Det er likevel ikke alle ting som egner seg å ta opp på en slik rask måte.
Utover dette har vi derfor:

Foreldrehåndbok som dere får tilgang til når dere får plass hos oss. Her har vi samlet over 150 sider informasjon som vi tror dere kan ha nytte av. Foreldrehåndboka har en søkefunksjon som gjør den enkel å finne frem i. Den kan lett lastes ned som lenke på alle telefoner.

Kidplan foreldrekommunikasjon. Dette er egentlig tilgang til nettsiden vår med bilder, beskjeder, sovetider osv. Dette er en app dere kan laste ned. 

Månedsbrev med en kort beskrivelse over hva vi har gjort og hva vi skal jobbe videre med på den aktuelle gruppa. Brevet sendes på mail til de som har oppgitt sin mail adresse.

Minimum to foreldremøter pr år, et ca september og
et temamøte på våren.

Ca to-tre foreldrekaffer pr semester. Her er tanken at barna får besøk.

En til to foreldresamtaler med det enkelte foreldrepar. En hver vår samt ved oppstart.

Foreldreutvalg, se egen fane.

Foreldreevaluering på våren hvert år.

Foreldrerepresentantene i samarbeidsutvalget er ansvarlige for at Kråkeby blir representert i 17.mai- toget her på Kråkerøy, eller finner andre som kan påta seg dette. Det er også disse som utgjør foreldrenes valgkomite når nye representanter skal velges på høstens første foreldremøte.

Hver vår er det dugnad i barnehagen på ettermiddagstid, hvor forefallende arbeid og rundvask av barnehagen blir utført. Foreldrene gjør en uvurderlig innsats hvert år, takk!