FORELDREUTVALG

Foreldreutvalget i Kråkeby Barnehage består av 2 representanter og 1 vara fra foreldrene som blir valgt på foreldremøtet hver høst, og 2 representanter og 1 vara fra personalet. Disse danner barnehagens samarbeidsutvalg (FAU).

Samarbeidsutvalgets sammensetning:

Marton König, mob 45417748, m.steinberger.konig@gmail.com, leder, foreldrerepresentant

Martha Hansdatter Hoås ,mob 45002219, maehoaas@hotmail.com ,foreldre representant.

Line Elise Holmboe, mob 41433499, lineelise@hotmail.com , vara foreldre representant.

 

 

Heidi Stensland - ansattereprsentant.

Kari Lie Hansen - ansatterepresentant.

 

Tove Rygh deFlon - mob 91158107, vara og virksomhetsleder.

Foreldre-representantene er kontaktpersoner for alle foreldrene i barnehagen.