/>

HALLEN

Hallen er et stort rom som innbyr til grovmotorisk lek som boltring og klatring i madrasser. Madrassene er også morsomme og bygge hytter med.

Dette er det store fellesrommet vårt. Her er det plass til grovmotorisk lek og musikkaktiviteter. Ofte deler vi rommet i to med bord eller stoler slik at på den ene siden kan man boltre seg i madrassene eller bygge hytte med madrassene. Den andre siden får mulighet til å leke teater og kle seg ut. Barn er jo glade i å bruke kroppen sin, så dette er et populært rom å leke i. Hit går de som ønsker fysiske utfordringer og som synes det er slitsomt å sitte rolig i leken.
I og med at rommet er delt i to, kan det også foregå ulike typer aktiviteter her samtidig. Dette rommet blir også brukt til fellessamlinger / fellesarrangementer, og trappa ned hit er formet som et amfi med sitteplass til mange. Hver fredag samles hele barnehagen her til sangsamling eller et lite teaterstykke. Dette er en hyggelig stund som både barn og voksne setter pris på.
Under lunsjen spiser en av gruppene her.
Innenfor Hallen ligger kjøkkenet som også inneholder hovedspiserommet vårt. Her spiser vi frokost hver dag, og en gruppe spiser lunsj her.