/>

VÆRSTE

Maling, tegning, klipping, liming.....

Værste består av rom som alle er egnet for kreativitet og ulike formingsaktiviteter. På Værste ligger utstyr tilgjengelig for barna. Vi ønsker med dette å gi barna mulighet til å uttrykke seg kreativt gjennom ulike materialer og metoder. På Værste arbeider barna med prosjekter som tilhører gruppen sin, men vi har også samarbeidsprosjekter på tvers av gruppene. Værste er en populær møteplass for barna fra de tre største gruppene før og etter kjernetid.