/>

KRANA

Krana har store og små rom som er innredet for lek i smågrupper.

Dette er fellesbenevnelsen på noen ulike lekerom i barnehagen. Her finner du bl.a. familierom, lesekrok, duploklosser, småbiler & togbane og spill. Her kan barna få fordype seg i en lek sammen med andre barn eller voksne, uten å bli forstyrret av at andre leker noe annet, og lekene trenger ikke å ryddes bort hele tiden pga. spising eller lignende. I det største rommet på Krana foregår det flere ulike aktiviteter samtidig (f.eks. lek med togbane, biler, lesing). Familierommet er utstyrt med dukker & bamser, vogner, kjøkkenkrok m.m. Her kan barna fordype seg i ulik rollelek sammen med andre. Et rom er avsatt til kun duploklosser, og her foregår det mye flott byggelek for både store og små barn. i hovedrommet kan det foregå ulike aktivieteter som spill, puslespill og lese bok sammen med en voksen og andre barn. Gjennom Krana går det også en gang med kriker og kroker som barna bruker til ulik type lek.