AKTIVITET UTE OG INNE

Vi er opptatt av at barna skal få brukt kroppen sin gjennom
variert fysisk aktivitet både inne og ute. Vi har en egen gruppe blant
personalet som har spesielt fokus på dette. Det er viktig at aktive barn som
trenger å få brukt mer av sin energi, får gode muligheter til dette både inne
og ute i hverdagen.

Vi mener det er viktig og sunt for alle barn å få være mye
ute i frisk luft, og at de trenger å få utfolde seg fysisk og å få nye
utfordringer. Utelekeplassen og spesielt skogen er glimrende arenaer for dette.
Gruppene har faste turdager hver uke. Da drar vi på tur i skogen og i nærmiljøet. Ellers har vi en stor utelekeplass rundt barnehagen, med mange ulike muligheter for fysisk utforldelse. Denne bruker vi selvfølgelig hver dag!

I tillegg til å legge vekt på fysisk aktivitet ute, er vi
opptatte av at barna også skal få muligheten til å utvikle ulike motoriske
ferdigheter inne. Vi har et stort rom som kalles Hallen som er skapt til fysisk
aktivitet. Her har vi ribbevegg, stor gulvplass og mange madrasser og puter til
å turne på og boltre seg i. De eldste barna (STJERNA) har "allidrett" her en gang i
uka, men alle barnegruppene har tilgang til å bruke dette rommet. Barn
trenger å bruke kroppen sin for å kunne utvikle gode motoriske ferdigheter, og
det får de hos oss.

Den fysiske utformingen av barnehagens ute og inneareal legger også tilrette
for ulike motoriske utfordringer. Utelekeplassen har f.eks. områder som er
småkupperte, og inne må barna bevege seg mellom flere etasjer, og for god
trening i å gå i trapper.