/>

VELKOMMEN TIL KRÅKEBY BARNEHAGE

Kråkeby barnehage ligger på nordre Kråkerøy og tar imot barn i alderen 0-6 år. Personalet består av tolv pedagoger, syv fagarbeidere og tre assistenter. Vi har fem menn blant våre faste ansatte. Vi er organisert i alderhomogene grupper kl 10-14.30 hver dag, og da har vi ulike aktiviteter, turer, samling, måltider osv. og utenom denne tiden kan barna velge selv hvor i barnehagen de vil være. Dette gjelder ikke de minste som har egne rom med faste voksne hver dag.

 

HOVEDFOKUS

I alle år har vår barnehage arbeidet med hvordan vi best mulig kan fremme
barnas livsmestring. Med dette mener vi grunnleggende kunnskaper og
ferdigheter alle mennesker trenger for å kunne utvikle seg og ta til seg lærdom
i livet. Vi arbeider med livsmestring innen seks områder. Det er kommunikasjon, selvstendighet, selvfølelse, kreativitet, trygghet og evne til
sosialt samspill.

De siste årene har vi har vi lagt vekt på å ta utgangspunkt i
barnas perspektiv og deres initiativ. Personalet er absolutt den viktigste
ressursen vi har, så derfor utarbeider vi hvert år en plan for videreutvikling
av vår kompetanse. Vil du vite mer om dette ta gjerne kontakt.

EN BARNEHAGE FOR ALLE BARN

På Kråkeby ønsker vi å utnytte hele husets ressurser best mulig. Dette
innebærer bl.a. at en gruppe er i skogen hver dag, og ca halve barnegruppa er
ute av huset før lunsj og de resterende etter lunsj. Ledige rom benyttes da til
de som er inne. Dette gir barna mer plass, tid og ro til å danne mindre
lekegrupper, eller annet gruppearbeid sammen med voksne. De barna som leker ute
får også et mye større areal å boltre seg på. Vi har et stort og variert
uteområde i barnehagen. Vi har et stort populært rom som vi kaller Hallen som vi har
grovmotoriske aktiviteter og fellesarrangement, og mange mindre lekerom til
ulike andre aktiviteter.

Personalressurser benyttes også på tvers av gruppene gjennom tett samarbeid og
planlegging av det pedagogiske innholdet. Vi har f. eks i flere år hatt egne
arbeidsteam som har bidratt ekstra til uteaktivitet, forming/kreativitet og
drama/musikk for alle barna.

KOM GJERNE PÅ BESØK HVIS DU VIL VITE MER!

Styrer: Tove Rygh de Flon

Telefon: 69 33 97 97

Adresse: Åsgårdsveien 32, 1671 Kråkerøy

E-post: krakeby@samvirkebarnehagene.no