FORELDREUTVALG

Foreldreutvalget i Kråkeby Barnehage består av 2 representanter og 1 vara fra foreldrene som blir valgt på foreldremøtet hver høst, og 2 representanter og 1 vara fra personalet. Disse danner barnehagens samarbeidsutvalg (FAU).

Samarbeidsutvalgets sammensetning:

Astrid Bodahl-Johansen, leder - foreldre representant.

Jim Roos - foreldre representant.

Marton König- foreldre representant.

 

Heidi Stensland - ansattereprsentant.

Kari Lie Hansen - ansatterepresentant.

 

Tove Rygh deFlon - vara og virksomhetsleder.

Foreldre-representantene er kontaktpersoner for alle foreldrene i barnehagen.